Életmód áttervezés

 „személyre szabott egészségterv”

A személyes szaktanácsadás során az összes fenti személyes adatok, információk és E-status alapján a páciens részletes tájékoztatást kap az egészségét befolyásoló legfontosabb faktorokról, a kialakult problémák gyökereiről. A páciens objektív környezeti és családi körülményeit áttekintve, lehetőségeit és szubjektív adottságait figyelembe véve készítünk a számára egy személyre szabott egészség-tervet, amely konkrétan tartalmaz egy „forgatókönyvet”, egy teendő csomagot, egy jövőre vonatkozó cselekvési tervet, amik segítik majd a páciens egészségének fokozatos javulását.

E komplex - minden területre kiterjedő- cselekvési tervet ill. „forgatókönyvet” a páciens -saját motivációja, elkötelezettsége szerint- folyamatosan alkalmazni fog majd. Időszakos kontroll-ok során „biometrikus paraméterek” mentén mérjük és ellenőrizzük majd az elért eredményeket és szükség esetén együtt korrigáljuk az alkalmazott terápiás csomagot ill. azok belső súlypontjait.